سید فرید هاشمی نژاد

عضو تیم آکادمی عصر گویش‌پرداز

موضوعات تحقیقاتی مورد علاقه

  • پردازش تصویر و بینایی کامپیوتر
  • یادگیری ماشین
  • یادگیری عمیق
  • سری های زمانی
  • هوش مصنوعی در بازار های مالی
  • پردازش گفتار
  • پردازش متن